Corona vaccinatie

reisprik

Corona vaccinatie

Beste patiënt,

Vanaf 2 oktober 2023 kunnen mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers en zwangeren, weer een coronaprik halen. Dit geldt ook voor zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact. De coronaprik wordt gegeven door de GGD met het XBB-vaccin. Dit vaccin beschermt beter tegen de varianten van het coronavirus die er nu zijn.

Mensen van 60 jaar en ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief voor de coronaprik van het RIVM. Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks

worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangere krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl (klik hier)of 0800 7070. Dat geldt ook voor mensen buiten deze groepen die toch gevaccineerd willen worden, vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid, mantelzorg of op advies van een behandelend arts.

Klik hier voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/coronaprik-praktische-informatie

En ook hier kunt u veel info vinden: https://mijnvraagovercorona.nl/

U hoeft met vragen niet naar de huisartsenpraktijk te bellen. Wij beschikken helaas niet over meer informatie.

 Translate »
Call Now Button0495-534526