Praktijkinformatie

Afspraken

Iedere werkdag houden wij spreekuur volgens afspraak. U kunt voor het maken van een afspraak de praktijk bellen tussen 08.00 – 12.30 en 14.00 – 16.30 uur.

 

De assistente zal u soms vragen om meer informatie om uw bezoek beter in te kunnen plannen. Indien u uw klachten liever onder vier ogen bespreekt met uw huisarts, kunt u dit natuurlijk aangeven.

 

Een consult duurt gemiddeld 10 minuten. Heeft u langer tijd nodig, of wilt u meerdere klachten bespreken dan kunt u dit aangeven aan de assistente. Zij kan dan een dubbele afspraak inplannen.

Visite

Wanneer u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk tekomen, kunt u een huisbezoek aanvragen. Wij vragen u om voor 10.30 uur hiervoor te bellen. Geef duidelijk de reden aan van uw visite-aanvraag zodat de huisarts de volgorde van de visiteronde kan inplannen. De visiterondes worden tussen de middag en na het middagspreekuur gereden.

Telefonisch Consult

Een aantal vragen kunnen door de assistentes zelfstandig worden afgehandeld. Soms is eerst overleg met de arts nodig en kunt u op een later tijdstip terugbellen.

Wachtkamer Wolters Janssen
Gezondheidshuys Weert

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten regelt u tegenwoordig heel makkelijk via de telefoon. U belt het algemene praktijknummer (0495 534526) en kiest dan optie 2 van het keuzemenu.
.
U wordt dan doorverbonden met een antwoordapparaat, waarop u 24 uur per dag uw herhaalrecepten kunt aanvragen.
.
Indien u herhaalrecepten voor 12 uur aanvraagt, kunt u ze de volgende dag afhalen bij uw apotheek. Belt u na 12 uur, dan liggen de medicijnen 2 dagen later klaar bij uw apotheek. De volgende gegevens zijn van belang bij het aanvragen van een herhaalrecept:

   • Persoonsgegevens: uw naam, geboortedatum, adres
   • Het te herhalen medicijn (naam, sterkte en hoe vaak u het gebruikt)
   • Naam van de apotheek

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts
rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.

De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 60,00.

Een klacht?

Heeft u een klacht? Bespreek dit met uw huisarts.
.
Indien u ontevreden bent over ons, stellen wij het op prijs wanneer u dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.
.
Hieronder vindt u een link naar het klachtenformulier. Deze kunt u invullen en in de praktijk afgeven. U kunt het klachtenformulier ook ophalen in de praktijk. Met behulp van dit formulier kunt u signalen van onvrede of klachten aan ons melden. Wij nemen altijd contact met u op en proberen de klacht laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig op te lossen.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De praktijk is aangesloten bij:
.
SKGE = Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven 088-0229100
info@skge.nl
.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

klacht moesel

Gedragsregels huisartsenpraktijk

U mag van ons verwachten dat wij ons uiterste best doen uw medische hulpvraag correct te behandelen. Wij verwachten van u dat u de medewerkers van onze huisartsenpraktijk daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt.
.
Hiervoor hebben wij de volgende gedragsregels opgesteld. Met het aanwezig zijn in de huisartsenpraktijk, gaat u akkoord met deze gedragsregels.

 • Iedere patiënt en medewerker van onze praktijk wordt met respect en met inachtneming van de geldende wettelijke regels behandeld
 • Wij tolereren geen agressie, geweld en ongewenst seksueel intimiderend gedrag in welke vorm dan ook
 • Wij tolereren geen discriminatie, beledigingen en grof taalgebruik. Dit wordt als intimiderend gedrag aangemerkt

.
Bij ongewenst/intimiderend gedrag of bij het overtreden van de praktijkregels wordt de eigen huisarts altijd op de hoogte gesteld en indien nodig bellen wij de politie. Er wordt een aantekening gemaakt en er wordt gekeken of er vervolgstappen nodig zijn. Indien nodig doen wij aangifte bij de politie.

Certificering

Onze praktijk sinds enkele jaren HaZo24-gecertificeerd.
.
HaZo24 is een keurmerk voor huisartsenpraktijken die werken aan verbetering van de zorg. Het laat zien dat er binnen onze praktijk systematisch en continue wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Met aandacht voor organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.
.
HaZo24 is een kwaliteitssysteem dat de huisartsenzorg verbeterd en het is gebaseerd op de internationale ISO Healthcare norm NEN-EN 15224 (zorg en welzijn) en op de normen vastgesteld door de beroepsgroep.
.
Een certificaat geeft aan dat er gestructureerde aandacht is voor de kwaliteit van zorg en de verbetering hiervan. Naast aandacht voor de patiëntenzorg wordt ook de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk onder de loep genomen. De praktijk zal ieder jaar door een auditor bezocht worden om te kijken of er voldaan wordt aan de criteria op het gebied van de juiste zorg, continuïteit van zorg, efficiëntie, effectiviteit, patiëntgerichtheid, patiëntveiligheid, beschikbaarheid, gelijkwaardigheid, zorg op basis van wetenschappelijk bewijs en kennis, betrokkenheid van de patiënt en tijdigheid van de geleverde zorg.

Translate »
0495-534526